Asiantuntijatehtävät

Asiantuntijalausuntoja laaditaan usein, kun halutaan selvittää jotakin olemassa olevaa tai epäilyttävää vaurioita rakennuksessa tai rakenteissa. Joskus myös riitatilanne, esimerkiksi asuntokauppariita, vaatii puolueettoman asiantuntijan mielipiteen riidan kohteena olevasta asiasta. Toisinaan asiantuntijalta halutaan rakenteen kunnon selvityksiä ja tutkimuksia korjaushankkeen suunnittelun lähtötiedoiksi. 

Asiantuntijalausuntoon voidaan tarvittaessa sisällyttää ehdotuksia korjaustoimenpiteille ja tarvittaessa laatia arvio mahdollisista korjauskustannuksista. Joskus kohteeseen voidaan laatia tarkemmat korjaussuunnitelmat ja hoitaa kohteen rakennuttamis- ja valvontatehtävät sovitussa laajuudessa. Asiantuntijatehtävänä voi olla myös märkätilojen vedeneristystarkastus raportteineen. 
Muita asiantuntijatehtäviä ovat mm. erilaiset asiakkaan kanssa yhdessä räätälöitävät rakennusalan asiantuntijakoulutukset.

Asiakkaitamme ja osapuolina ovat usein joko taloyhtiö tai osakas, asunnon tai kiinteistön myyjä tai ostaja, Asianajo- ja Lakiasiaintoimistot, Isännöintitoimistot ja isännöitsijät sekä joskus rakennusliike ja urakoitsija.